MARIE JULIA BOLLANSÉE
MARIE JULIA
BOLLANSÉE

ZONE

video-photo installation, 2008
choreogafie & dance Lieve De Bruyn, photographs Ronald Stoops, silver bodypaint thanks to Inge Grognard
5 digital prints on canvas 300x 195, 5 video projections, running time 10’10” and loop, sound
1 lambdaprint, plexi 185 x 120
installationviews, LOKAAL_01 Antwerp 05 2008, Gasthoven, Aarschot (B)15 08/ 28 09 2008
project supported by the Flemish Governement

ZONE is a piece about sorrow. The chemistry, created by the intense communication between allied souls, is an exciting element in the process.
ZONE is a three-dimensional and room-filling image-installation, in which the artist has video recordings and stationary photographic pictures interfere. For both, photographs and video, she recorded one solitary figure. The 5 video sequences are recordings of the dancer/ choreographer Lieve De Bruyn . The photographs are captures of the artist, made by photgrapher Ronald Stoops. The photographs are printed on large canvasses. De photographs and the moving images interfere in the space. Overlapping layers occur. The spatial concept involves the spectator inside the work. Moving between the transparent images, he observes his own shadow as a personage in ZONE .
ZONE is a thin twilight zone spread between the living and the dead in which one can get lost or drown on one’s own. In this very same ZONE mysterious transmutations occur, transmutations which cannot be explained nor documented; only a work of art can reveal them for a fleeting moment.
read also Marc Ruyters in hART

video-foto installatie, 2008
choreogafie & dans Lieve De Bruyn, foto’s Ronald Stoops, zilver bodypaint dank aan Inge Grognard
5 digitale prints op canvas 300x 195, 5 video projecties, duur 10’10” en loop, klank
1 lambdaprint, plexi 185 x 120
installatiezichten, LOKAAL_01 Antwerpen 05 2008, Gasthoven, Aarschot (B)15 08/ 28 09 2008
met de steun van de Vlaamse Gemeenschap

ZONE gaat over VERDRIET. Een indringend en fragiel menskundig onderzoek en een zeer intense collaboratie tussen verwante zielen, zijn de basis van het werk.
ZONE is een ruimtelijke en ruimtevullende beeld-installatie, waarin de kunstenaar bewegende videobeelden en stilstaande fotografische beelden laat interfereren. Voor beiden, zowel foto als video, maakte ze opnamen van een solitaire figuur. De videobeelden zijn opnamen van danser/ choreografe Lieve De Bruyn. De fotoos zijn opnamen van de kunstenaar zelf, door fotograaf Ronald Stoops. Doorschijnende fotoos en transparante video-projecties in de ruimte geplaatst, bewerkstelligen overlappende lagen en brengen raaklijnen en weefsels tussen de personages in het werk tot stand. Ook de toeschouwer beweegt zich tussen de beelden en projecties. Hij zal soms letterlijk zijn eigen schaduw waarnemen als een personage in de ZONE.
ZONE is een ijle twilightzone die tussen de levenden en de doden uitgespreid ligt en waarin men eenzaam kan verdwalen of verdrinken. In dezelfde ZONE gebeuren mysterieuze transmutaties die niet kunnen verklaard of gedocumenteerd worden, enkel door een kunstwerk kortstondig zichtbaar worden.
lees ook Marc Ruyters in hART

|