MARIE JULIA BOLLANSÉE
MARIE JULIA
BOLLANSÉE

TRINITY

videoperformance 2017
‘between Kathmandu and here and now’
clip of 1’40” out of ongoing loop

with videoprojection, recorded at the Dattatreya Temple in Bhaktapur
blue wax light
Marie Julia Bollansee, concept, performance, projection, camera, sound, editing

People believe that this temple is constructed with the timber of only one big old tree. The Dattatreya Temple is dedicated to the divine Trinity of Hinduism: Brahma, Vishnu and Shiva.
I met three guardians of this Dattatreya Temple:
The most impressive one is a big billy-goat that confronted me at the steps.
An invisible one is the old grandfather shackled to his bed inside the limbo of the sanctuary.
The third one is his grandson, the boy in charge to lead the evening ritual.

thanks to Lasanaa NexUs Culture Nepal

videoperformance 2017
‘tussen Kathmandu en hier en nu’
1’40”clip uit loop

met videoprojectie, opgenomen in de Dattatreya Tempel in Bhaktapur
blauw waxine lichtje
Marie Julia Bollansee, concept, performance, projectie, camera, geluid, editing

Volgens het volksgeloof is deze tempel gebouwd uit het hout van een enkele grote oude boom. De tempel is toegewijd aan de Hindu- Drievuldigheid: Brahma, Vishnu and Shiva.
Ik ontmoette drie bewakers van deze Dattatreya Tempel:
De meest indrukwekkende is een grote geitenbok.
De onzichtbare is de oude grootvader die aan zijn bed gekluisterd is in het voorgeborchte van het heiligdom.
De derde is zijn kleinzoon, de jongen die het avondritueel voorgaat.

dank aan Lasanaa NexUs Culture Nepal

|