MARIE JULIA BOLLANSÉE
MARIE JULIA
BOLLANSÉE

THE TABLE EXERCISE

performance, 2008
duration 21 minurtes, clip 7’07”
at LOKAAL_01 Antwerp 12/04/2008, 8pm
curator Frederik Vergaert
camera Pablo Bollansee, Olmo Claessens
photographs Tomas Uyttendaele
bodypaint Anais Bollansee, advise Inge Grognard

THE TABLE EXERCISE is an alchemical exercise.
The meeting of various elements brings about reactions on several levels.
The acts are performed with great caution and in the right order.
“What you were doing makes me think about a ritual for the death. A cremation.
You were performing a ceremony, a ritual of sorrow.” (Anke Schafer, artist, Germany)
“I love it and I’m always surprised when a work existing in my system starts to live a life of its own when I perform it” (MJB)

THE TABLE CONVERSATION
conversation with ANKE SCHÄFER
camera, Pablo Bollansee
editing, subtitles, Marie Julia Bollansee
reconstruction of the conversation, thanks to Anke Schafer
duration 6’06”

THE TABLE CONVERSATION was recorded at LOKAAL_01 Antwerp,
just after the creation of the performance THE TABLE EXERCISE.
Through a conversation, both the artists, Marie Julia Bollansee and Anke Schafer, find out something about the meaning of the performance.

performance, 2008
duur 21 minuten, clip 7’07”
in LOKAAL_01 Antwerpen 12/04/2008, 8pm
curator Frederik Vergaert
camera Pablo Bollansee, Olmo Claessens
foto’s Tomas Uyttendaele
bodypaint Anais Bollansee, advies Inge Grognard

THE TABLE EXERCISE is een alchemistische oefening. Het samenbrengen van de verschillende elementen brengt een reacties in meerdere levels teweeg. De handelingen worden met grote zorgvuldigheid en in de juiste volgorde uitgevoerd.
“Wat je deed doet me aan een ritueel voor de doden denken. Een crematie. Je voltrok een ceremonie, een ritueel van verdriet.” (Anke Schafer, kunstenaar)
Ik hou ervan en het verwondert me elke keer al seen werk dat in mijn systeem bestaat, een eigen leven begint te leiden als ik het uitvoer” (MJB)

THE TABLE CONVERSATION
gesprek met ANKE SCHÄFER
camera, Pablo Bollansee
montage, ondertiteling, Marie Julia Bollansee
reconstructie van het gesprek, dank aan Anke Schafer
duur 6’06”

THE TABLE CONVERSATION is opgenomen in LOKAAL_01 Antwerpen,
vlak na de creatie van de performance THE TABLE EXERCISE.
In de video zie je hoe de beide kunstenaars in een gesprek de betekenis van de performance vinden.

|