MARIE JULIA BOLLANSÉE
MARIE JULIA
BOLLANSÉE

SURVIVAL KnIT, installation

2000
8 objects, scarves with embroidement, each 46x 57x 4
sheepswool, pigment, hatracks with engravement
installation-view in Gallery La Situation Antwerp from 10-6 until 2-7-2000

etching, printed on 12 ex, 52x74, Hahnemuhle paper
dry needle, materialprinting, ink and pigment

The 8 knit objects, vests, by Marie Julia Bollansée all have one identical embroidery, a tattoo, a signal.This picture has a medical history, it was drawn on her husband’s chest to mark the place where the gamma rays had to be directed to fight the cancer in his bones. The artist just copied the drawing.Knitting and embroidering, harmless domestic duties are turned into alchemist practices, an antidote in blue

2000
8 objecten, sjaals met borduursel, elk 46x 57x 4
schapenwol, pigment, kapstokken met gravure,
installatie-zicht in Gallery La Situation van 10-6 tot 2-7-2000

ets, gedrukt op 12 ex, 52x74, Hahnemuhle papier
droge naald, materiaaldruk, inkt en pigment

De 8 gebreide objecten, vesten van Marie Julia Bollansée, hebben allen een identiek borduursel, een tattoo, een signaal. Deze tekening heeft een medicinale geschiedenis. Ze werd op haar man zijn borst getekend om de plaats aan te duiden waarop de gammastralen gericht moesten worden om de kanker uit zijn gebeente te verdrijven. De kunstenaar kopieerde deze tekening. Breien en borduren, ongevaarlijke huiselijke arbeid, bedrijft ze als een alchemistische praktijk, een blauw tegengif.

|