MARIE JULIA BOLLANSÉE
MARIE JULIA
BOLLANSÉE

SAGARMATHA

videoperformance 2017
To the Absent Audience
1’03”

with a broken plate of black marble, blue tarpaulin (made in India), iron frame, white bodypaint
Marie Julia Bollansee, concept, performance, bodypaint, sculpture, camera, sound, editing

photograph, Marie Julia Bollansee (C) 2017
lambdaprint between plexi ,H115 W80
with projection of videoperformance and sculpture

The peaks of the Himalayas, with Sagarmatha (Mount Everest) being the highest, raise up in the snowy heavens of Nepal. The Indian tectonic plate collides with the Eurasian plate, and created this way the mountain range. Earthquakes occur when the plates move, the most recent one was in April 2015. The Himalayas are the majestic pride and at the same time the dramatic burden of Nepal. Onlookers from all over the world come to search for beauty and spirituality by mountain-climbing and -trekking. The most friendly people on Earth are living in this geological danger-zone, people with an old and rich culture. They developed a special survival-kit, filled with prayers and secret rituals, through life in the Himalayas and in the valleys beneath.

thanks to LASANAA / NexUs Culture Nepal

videoperformance 2017
To the Absent Audience
1’03”

met een gebroken plaat zwart marmer, blauwe tarpaulin (made in India), ijzeren frame, witte bodypaint
Marie Julia Bollansee, concept, performance, bodypaint, sculptuur, camera, klank, montage

foto, Marie Julia Bollansee (C) 2017
lambdaprint tussen plexi ,H115 W80
met projectie van videoperformance en sculptuur

De toppen van de Himalayas, waarvan Sagarmatha (Mount Everest) de hoogste is, rijzen op in de sneeuwige hemel van Nepal. De Indische tectonische plaat botst met de Euraziatische plaat, en zo ontstaat deze bergketen. Wanneer de platen bewegen zijn er aardbevingen, de meest recente was in april 2015. De Himalayas zijn de majestueuse trots en tegelijkertijd de verschrikking van Nepal. Reizigers van over de hele wereld komen er naar schoonheid en spiritualiteit zoeken. De vriendelijkste mensen op aarde leven in deze geologische gevarenzone, mensen met een rijke en oude cultuur. Ze hebben een speciale survival-kit ontwikkeld, met gebeden en geheime rituelen, door te leven in de Himalayas en in de valleien beneden.

dank aan LASANAA/ NexUs Culture Nepal

|