MARIE JULIA BOLLANSÉE
MARIE JULIA
BOLLANSÉE

ROBOT FACTORY

5’44” out of the one working day - long performance, on November 17, 2016 from 11AM until 8 PM
at M HKA Antwerp
Marie Julia Bollansee with Nadav Perlman, Timo Zundorf, Jack Davey, Konstantin Hackelsberger, Brandon Wen and Christoph Ritter.
Cynthia Vertessen, Pablo Bollansee, camera
Anais Bollansee, photo’s
installation, collection of M HKA
complete performance-video, 42’24”, on view on Vimeo, on request

Robot Factory Program, artist book in limited edition of 50 copies, manual for the knitting of a robot

Knitting
Shepherds and sailors in times past had the habit of knitting, during long sojourns at sea or while they were watching their flock. Knitting kept their minds alert, so that they wouldn’t fall asleep and let the sheep wander off, or allow the ship to be lost at sea. Until some years ago, the Middelheim Museum had its knitting guardian; you could see this man knitting during his watches in the Braem pavilion.
Robots
Marie Julia Bollansee creates ROBOT FACTORY, a marathon-performance, that takes one full working day. She works together with an international group of men. During the performance they knit a group of android (human) ‘robots’ in pure sheepswool. They do so following the patern that is designed by the artist in a program.
We associate robots with programmed machines that perform tasks and, recently, have been attributed with A.I. (artificial intelligence) to make what may be considered rational decisions. However, Bollansee describes her ‘robots’ as they are equipped with A.S. (artificial spirituality) by the coming together of the group of men who collectively knit to create robots. Besides, through this collaborative construction process, the robots are programmed to execute a special task: to activate humaneness. At the end of the knitting-marathon, these robots are installed on ‘ready made’ blue tarpaulins.
Tarpaulin blue (C) Marie Julia Bollansee 2016
Lapis Lazuli and Indigo are the two enchanting families of blue where all later blue shades are descendants of.
Lapis Lazuli has a cristalline origin, it was made by pulverizing the precious stones from Afghanistan. The original Indigo is vegetal, as it is produced out of indigo-plants through an intensive rotting process. International Klein Blue, Yves Klein’s Ultramarine blue paint, the most brilliant appearance of the old Lapis Lazuli, consists solely of chemicals. Tarpaulin blue has neither a fabulous ancestor nor a precedent in nature or patented synthetic formula.
I became aware of the existence of a new blue, Tarpaulin blue, during my residency in Mumbai, where blue tarpaulins are used for everything. From then on, I am alerted by tarpaulins almost everywhere and everyday. Tarpaulins are the universal emergency solution and the primary shelter for people around the globe.
Tarpaulin blue occurs as infinite variations (like the hydrangea’s in my mother’s garden). There are as many Tarpaulin blue’s as there are situations where people use the (blue) tarpaulins in.
Tarpaulin blue is alterable, it changes and fades by use and it’s pigmented by necessity in peoples lives.
Tarpaulins penetrate my work and become a bearer of sense. I perceive the color Tarpaulin blue as a sign of the time, as the now-blue.’ (Marie Julia Bollansee in ‘Tarpaulin blue’)

5’44” uit de performance die 1 werkdag lang duurde, op 17 november 2016 van 11u tot 20u
in M HKA Antwerpen
Marie Julia Bollansee met Nadav Perlman, Timo Zundorf, Jack Davey, Konstantin Hackelsberger, Brandon Wen en Christoph Ritter.
Cynthia Vertessen, Pablo Bollansee, camera
Anais Bollansee, foto’s
installatie, collectie M HKA
volledige performance-video, 42’24”, te zien via Vimeo, op aanvraag

de kunstenaar tekende een handleiding voor het breien van een robot, uitgegeven in beperkte oplage van 50 exemplaren: Robot Factory Program

Breien
Herders en matrozen hadden vroeger de gewoonte om te breien, in de lange tijd op zee of bij de kudde. Het breien hield hun geest wakker, zodat ze niet in slaap zouden vallen en de schapen lieten weglopen of het schip vergaan. In het Middelheimmuseum was er tot enige jaren geleden een bewaker van de beelden in het Braem paviljoen, die eveneens tijdens zijn wakes breidde.
Robots
Marie Julia Bollansee creeert ROBOT FACTORY, een marathon-performance, die een werkdag duurt. Ze werkt daarvoor samen met een internationale groep mannen. Gedurende de performance breit de kunstenaar samen met deze mannen androide (menselijke) ‘robots’ in pure schapenwol. Ze volgen daarbij een duidelijk patroon, uitgetekend door de kunstenaar in een werkboek.
We associeren robots met geprogrammeerde machines die taken uitvoeren en die recenter ook met artificiele intelligentie (A.I.) werden uitgerust waardoor ze rationele keuzes - of toch wat zo wordt gepercipieerd - kunnen maken. Bollansee beschrijft echter dat haar ‘robots’ uitgerust zullen worden met A.S. (artificiele spiritualiteit) doordat een groep mannen een werkdag lang collectief zal breien en zo de robots creeren. Tevens worden ze, doorheen dat gezamenlijk constructieproces, geprogrammeerd om een bijzondere taak uit te voeren: menselijkheid activeren.
Aan het einde van de brei-marathon worden de robots geinstalleerd op ‘ready made’ blauwe tarpaulins.
Tarpaulin blue (C) Marie Julia Bollansee 2016
Lapis Lazuli en Indigo zijn de twee koninklijke blauwe families waarvan alle blauwtinten afstammen.
Lapis Lazuli heeft een kristallijne oorsprong, het werd verkregen door edelstenen uit Afghanistan te verpulveren. Indigo is origineel plantaardig, het wordt uit indigoplanten gewonnen door een intensief rottings- en gistingsproces. International Klein Blue, het briljante Ultramarijn blauw van Yves Klein, met een intenstiteit verwant aan het oude Lapis Lazuli, is een zuiver synthetische verf.
Tarpaulin blue lijkt geen fabuleuze voorouders te hebben, geen voorbeelden in de natuur, en het heeft geen gepatenteerde chemische formule.
Ik heb een nieuw blauw, Tarpaulin blue, ontdekt tijdens mijn residentie in Mumbai, waar blauwe dekzeilen voor alles gebruikt worden. Sindsdien trekken ze mijn aandacht echt overal, elke dag. (blauwe) Dekzeilen zijn de universele noodoplossing en de primaire schuilplaats voor de mensen overal op de wereld.
Tarpaulin blue verschijnt in oneindig vele tinten (zoals de hortensia’s in mijn moeders tuin). Er zijn even vele Tarpaulin blue’s als er situaties zijn waarin de mensen (blauwe) dekzeilen gebruiken.
Tarpaulin blue is veranderbaar, het past zich aan door het gebruik, wordt gepigmenteerd door de noodzakelijkheid in de mensenlevens.
De blauwe dekzeilen dringen in mijn werk binnen, en ze zijn betekenisdragers.
De kleur ‘Tarpaulin blue’ beschouw ik als een teken van de tijd, als het nu- blauw.’
(Marie Julia Bollansee in ‘Tarpaulin blue’)

|