MARIE JULIA BOLLANSÉE
MARIE JULIA
BOLLANSÉE

PROSTHESES

video-sculpture installation, 2018
2 channel projection and 12 sculptures
black and white + blue, sound, variable dimensions
docu-clip 2’28” on view
installation-views at Eva Steynen.Deviation(s)
I built a video-installation for a series of sculptures, a ‘house’ where they are embedded into. I recorded the image at Matera, the cave-city in the South of Italy that functioned as Jerusalem in ancient times to Pier Paolo Pasolini when he filmed ‘Il Vangelo secondo Matteo’.

sculpture, 2017, edition of 49
blue tarpaulin, sheep’s wool, blue rope, carabiner, 370 x 320 x 90 (in plexi box, 440 x 375 x 130)
Mit Hendrickx, knitwork
signed and numbered on the back
A prosthesis makes possible what one cannot do without it (anymore). It transforms the user into a cyborg with extended aspects.
This sculpture contains four prostheses, a pair to put on your feet and a pair for your hands. They are knitted in pure sheep’s wool by an old and wise lady. Along the construction process the lady made them to be powerful devices, as she embedded in them her devotion and care. When you are equiped with these prostheses, you have the power to step into a zone of tenderness and compassion.
After some exercise you don’t need these devices anymore, as humaneness becomes your natural state of being. You can preserve the prostheses fastened into the blue tarpaulin as a back-up.

video-sculptuur installatie, 2018
2 channel projectie en 12 sculpturen
zwart/wit + blauw, geluid, variabele afmetingen
docu-clip van 2’28”
installatiezichten in Eva Steyen.Deviation(s)
Ik bouwde een video-installatie voor een serie sculpturen, een ‘huis’ waarin ze verblijven. De beelden heb ik opgenomen in Matera, de grot-stad in het Zuiden van Italie, waar Pier Paolo Pasolini zijn ‘Il Vangelo Secondo Matteo’ heeft gefilmd. Matera was voor hem het plaatsvervangende oude Jeruzalem.

sculptuur, 2017, editie van 49
blauw dekzeil, schapenwol, blauw touw, musketon, 370 x 320 x 90 (in plexi box, 440 x 375 x 130)
Mit Hendrickx, breiwerk
gesigneerd en genummerd op achterzijde
Een prothese maakt mogelijk wat men zonder niet zou kunnen (of wat men niet meer kan). De gebruiker transformeert in een cyborg met uitgebreide mogelijkheden.
Deze sculptuur bevat vier prothesen, een paar om aan je handen te doen, en een paar voor je voeten. Ze zijn gebreid in pure schapenwol door een oude en wijze dame. Terwijl ze breide heeft deze dame er al haar toewijding en zorg ingelegd, en op die manier heeft ze er krachtige apparaten van gemaakt. Wanneer je uitgerust bent met deze prothesen, bezit je de kracht om in een zone van tederheid en medevoelen te stappen.
Na enige oefening heb je deze hulpstukken niet meer nodig, want mede- menselijkheid wordt je natuurlijke staat van zijn. Je kan de prothesen dan vastgesnoerd in het blauwe dekzeil bewaren als een back-up.

|