MARIE JULIA BOLLANSÉE
MARIE JULIA
BOLLANSÉE

PROSPECT

performance to the Absent Audience, 2024
1’41”

with hagstone (flynt stone with hole) from the beach in Brighton UK
dry elder sticks from the garden at Derek Jarman’s Prospect Cottage in Dungeness UK
blue tarpaulin from India
cobalt blue bodypaint
Marie Julia Bollansée, concept, performance, make-up, camera, editing
Pablo Bollansée, photograph
Derek Jarman, thanks for joy and courage you bring
Alice Fox, thanks for joining me on the pilgrimage to Prospect Cottage

Many good and protective magical powers are attributed to the ‘hagstone’, witch’s stone.
So is the elder, which preferably grows close to people’s homes.

performance to the Absent Audience, 2024
1’41”

met heksensteen (vuursteen met gat erin) van het strand van Brighton UK
droge vlierstokjes die ik heb opgeraapt in de tuin van Derek Jarman’s Prospect Cottage in Dungeness UK
blauwe tarpaulin uit India
cobalt blauwe bodypaint
Marie Julia Bollansée, concept, performance, make-up, camera, editing
Pablo Bollansée, foto
Derek Jarman, dank u voor de vreugde en moed die je schenkt
Alice Fox, dank u om mijn medereiziger te zijn op de pelgrimstocht naar Prospect Cottage

Vele goede en beschermende magische eigenschappen worden toegeschreven aan de ‘hagstone’, heksensteen.
Zo ook aan de vlierstruik, die liefst dicht bij het huis van de mensen groeit.

|