MARIE JULIA BOLLANSÉE
MARIE JULIA
BOLLANSÉE

LES GUARDIENS DU SEUIL / LES ANGES

9 sculptures, 1997, clay, charcoal, each 700x500x300
108 etchings, 9 plates 20x30, printed in circulation of 12 ex. on Zerkall paper

LES ANGES
7 sculptures , 1997, ceramics, each 600x 400x300

Almost nothing. All of them are humans, no mistake there, whereas they ‘re also plain cobble-stones or a circle of empty shells, rows of menhirs, mysterious mountains. Almost nothing, that’s what these forms are. An endless recurrence of black silhouettes. But in the apparent nothingness the oldest pieces of wisdom are kept; by means of this nothingness they are calling the things to come. Joseph Bollansée

9 sculpturen,1997 in klei en houtskool, elk 700x500x300
108 etsen, 9 platen 20x30, gedrukt in oplage van 12 ex. op Zerkall papier

LES ANGES
7 sculpturen , 1997, keramiek, elk 600x 400x300

Bijna niets. Allemaal zijn het mensen, onmiskenbaar, terwijl het ook alleen maar keien zijn, of een kring van lege schelpen, rijen menhirs, mysterieuze bergen. Bijna niets lijken deze beelden. Eindeloos worden zwarte silhouetten herhaald. Maar in het schijnbare niets worden de oudste wijsheden bewaard, door dit niets bestempelen ze wat komen zal. Joseph Bollansée

|