MARIE JULIA BOLLANSÉE
MARIE JULIA
BOLLANSÉE

GINGERBREAD

videoperformance, 2019
0’57”
to the Absent Audience

with an iron stone from the valley of the River Demer in Aarschot, Belgium, thanks to Lieve De Bruyn,
gingerbread cookies and a candle from Scherpenheuvel, golden and white bodypaint
Marie Julia Bollansee, concept, performance, camera, bodypaint, sound, edit
photograph, H 75 W 114, sculpture

An oak tree in times past was the residence of the miraculous Madonna, in Scherpenheuvel in Belgium. Later on, as numerous worshippers came on pilgrimage, the Madonna was housed in a church. This basilica for Our Lady was build on a fundament of iron stones from local quarries. The porous iron stones have a rusty ochre colour.
At the basilica the flames of thousands of candles are lit to accompany the prayers and invocations. After performing their rituals, many pilgrims buy the gingerbread cookies merchants sell in the street; these cookies have the same ochre colour as the lower walls of the basilica. As if they could pick some pieces off the fairytale gingerbread castle of Our Lady.

videoperformance, 2019
1’23”
to the Absent Audience

met een ijzersteen uit de Demervallei in Aarschot, Belgie, dank aan Lieve De Bruyn,
peperkoeken noppen en een kaars uit Scherpenheuvel, gouden en witte bodypaint
Marie Julia Bollansee, concept, performance, camera, bodypaint, klank, edit
foto, H 75 B 114, sculptuur

Lang geleden verbleef de miraculeuze Madonna van Scherpenheuvel in een grote eik. Nadien, wanneer er vele aanbidders op bedevaart kwamen, werd de Madonna in een kerk gehuisvest. Deze basiliek voor Onze Lieve Vrouw werd gebouwd op een fundament van ijzerstenen uit de plaatselijke groeven. De poreuze ijzerstenen hebben een roestige okerkleur.
In de basiliek worden duizenden kaarsen aangestoken die de gebeden en smeekbeden vergezellen. Nadat ze hun rituelen in de kerk volbracht hebben, kopen vele pelgrims de peperkoek noppen aan de kraampjes van de handelaars; deze typische koekjes hebben dezelfde okerkleur als de stenen in de benedenmuren van de basiliek. Alsof ze stukjes van het peperkoeken sprookjeskasteel van Onze Lieve Vrouw kunnen plukken.

|