MARIE JULIA BOLLANSÉE
MARIE JULIA
BOLLANSÉE

GALAXY

Installation , 2006
photograph, Ronald Stoops, lambdaprint between plexi, 170x125
dress and boots in white sheepwool on silver hatrack 160x40x5
poem
thanx to Pablo Bollansee

installatie, 2006
foto Ronald Stoops, lambdaprint tussen plexi, 170x125
kleed en laarzen in witte schapenwol op zilveren kapstok 160x40x5
gedicht
dank aan Pablo Bollansee

|