MARIE JULIA BOLLANSÉE
MARIE JULIA
BOLLANSÉE

DOORS

video-installation, 2010
7 video projections, 12’ en loop, fragment on view 2’
with Anais Bollansee, Erna De Schutter, Jim Bollansee, Marie Storms, Melanie Storms, Peter Willaeys, Riet Storms
Dwaro De Bruyne sings Delizie Contente, Francesco Cavalli
sound engineering Jef & Florian Dierickx
lichtbox , 7 videostills 30 x 120
installation at Salon Blanc Oostende, 25 september 2010, curator Els Wuyts

The human skin is the boundary between reality and experience.
It is the zone where reality passes to be lived.
Freedom of mind exists by the grace of the sensitive skin.
It can keep reality out or let it enter the human system.
It filters what comes in and what goes out.
A thin skin is a guarantee for humanity, life flows in and out, it hurts and bleeds, it protects and saves.
The skin opens or locks the doors of perception. MJB 17 4 2007

video-installatie , 2010
7 video projecties, 12’ en loop, fragment 2’
met Anais Bollansee, Erna De Schutter, Jim Bollansee, Marie Storms, Melanie Storms, Peter Willaeys, Riet Storms
Dwaro De Bruyne zingt Delizie Contente, Francesco Cavalli
geluidsopname Jef & Florian Dierickx
lichtbox met 7 videostills 30 x 120
installatie in Salon Blanc Oostende, 25 september 2010, curator Els Wuyts

De menselijke huid is het grensgebied tussen de werkelijkheid en de beleving.
Ze is de zone waar de werkelijkheid passeert om geleefd te worden.
Vrijheid van geest kan bestaan bij de gratie van de gevoelige huid.
Ze sluit de werkelijkheid buiten of laat haar binnen in het menselijke systeem.
Ze filtert wat binnenkomt en wat buitengaat.
Een dunne huid waarborgt de menselijkheid, het leven vloeit in en uit, ze doet pijn en bloedt, ze beschermt en redt.
De huid opent of vergrendelt de deuren van perceptie. MJB 17 4 2007

|