MARIE JULIA BOLLANSÉE
MARIE JULIA
BOLLANSÉE

BHAKTAPUR

videoperformance 2017
‘Between Kathmandu and here and now’
on view: 3’15” clip out of ongoing loop

with:
videoprojection, recorded on the rooftop of Peacock Paperfactory in Bhaktapur
book: ‘Glimpses from Nepal and Tibet’ by Suyog Prajapati, hand-printed on Nepali lokta paper by the Peacock Shop
Himalayan prayerflags
Marie Julia Bollansee, concept, performance, projection, camera, sound, editing

thanks to Lasanaa/ NexUs Culture Nepal

videoperformance 2017
‘Tussen Kathmandu en hier en nu’
3’15” clip uit voortdurende loop

met:
videoprojectie, opgenomen op het dak van de Peacock Paperfactory in Bhaktapur
boek: ‘Glimpses from Nepal and Tibet’ door Suyog Prajapati, artisanaal gedrukt op Nepali lokta papier door de Peacock Shop
gebedsvlaggetjes uit de Himalaya
Marie Julia Bollansee, concept, performance, projectie, camera, klank, montage

dank aan Lasanaa/ NexUs Culture Nepal

|