MARIE JULIA BOLLANSÉE
MARIE JULIA
BOLLANSÉE

AVEN

Performance, 2005
60 minutes, videoclip 4’23”
at Zoersel, Seppenshuis, 23 September 2005, 7-8 p.m.,
thanks to Wivina and Paul Demeester
organisation VZW Kunst in Zoersel
photographs Ronald Stoops, Lambdaprint, 120x160
video Jim Bollansee and Kristof Van De Langhenberg
assistance Joelle Meerbergen & Peter Willaeys

AVENS are remnants from pre-historic times (3000 b.C.). They are natural holes in limy soil which have been washed out by water. The early inhabitants used these holes as pits for the clay with which they made their pottery. When the clay ran out or had become too difficult to reach these caverns were used as depositories for food. Usually an AVEN was connected to an underground vein of water. I saw AVENS like this is Cambous, Languedoc. They date from 3000 b.C.
“I think they’re wonderful. Time and time again it surprises me that as soon as I perform a work existing in my head, it begins to lead a life of its own. During the try-out I discovered that an AVEN could also be the crater of a blue meteor fallen from Sirius into our garden or just as likely a hole in the ground caused by the impact of a poisonous gas bomb.

Read more: introduction by Roland Patteeuw

performance, 2005
duur 60 minuten, videoclip 4’23”
in Zoersel, Seppenshuis, 23 september 2005, 19-20 u
dank aan Wivina en Paul Demeester
organisatie VZW Kunst in Zoersel
foto’s Ronald Stoops, lambdaprint, 120x160
video Jim Bollansee & Kristof Van De Langhenberg
assistentie Joelle Meerbergen & Peter Willaeys

AVENS zijn overblijfsels uit de prehistorie (3000 jaar voor Chr). Het zijn natuurlijke holten die in de kalkbodem zijn uitgespoeld door het water. De bewoners hebben die holten gebruikt als groeve waaruit ze de klei voor hun aardewerk haalden. Als de klei op raakte of moeilijk bereikbaar werd, werden de spelonken gebruikt als opslagplaats voor voedsel. Meestal stond een AVEN in verbinding met een ondergrondse waterader. In Cambous in de Languedoc heb ik zulke AVENS gezien, ze dateren van 3000 v oor Christus.
“Ik hou ervan en het verbaast me steeds, als een werk dat in mijn hoofd bestaat
een eigen leven begint te leiden als ik het uitvoer. Bij de try-out ontdekte ik dat een AVEN ook de krater van een blauwe meteoor kon zijn uit Sirius in onze tuin gevallen. Of even goed een put in de grond veroorzaakt door een ingeslagen gifbom.”
Lees ook: Inleiding Roland Patteeuw

|